2 دیدگاه در “ابداعات به در نخور – سوم”

  1. الکتروانسفالوگرافی که به اختصار EEG ناميده ميشه، ثبت فعاليت الکتريکی مغزه که به دو صورت invasive و non-invasive (تهاجمی و غير تهاجمی)، مستقيما از روی سلول های قشر مغز پس از باز کردن جمجمه يا از روی پوست سر ثبت ميشه. تعداد کانال های ثبت و اينکه در حالت استراحت ثبت بشه يا تحريکِ حس بينايي، شنوايي و .. (پتانسيل های برانگيخته evoked potentials)، تفسيرهای متفاوتی داره. معمولا توصيف اين سيگنال حياتی در حوزه زمان اطلاعات چندانی به پزشک نميده اما از روی طيف فرکانسی اون بسياری از اختلالات عصبی مانند صرع، پارکينسون و حتی دسته ای از اختلالات روانی را تشخيص داد. پردازش اين سيگنال حياتی و يافتن الگوهای تکرار شونده در اختلالات عصبی و روانی از جمله زمينه های روز دنيا در حوزه مهندسی پزشکی و زيستی است.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.