1 دیدگاه برای «ابداعات به درد نخور – دوم»

  1. من عکسهای این پست را که دیدم، یاد دویدن معلولین افتادم
    من پایم یه برنامه بذاریم و همه عین جانبازان و معلولین یه یک کیلومتری با موزیک بدوئیم.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.